gegevensbescherming

Dit handvest over gegevensbescherming beschrijft hoe de WISENET-SAMENLEVING,
evenals alle entiteiten die tot dezelfde groep behoren, verwerk uw persoonlijke gegevens
wanneer u onze website tot uw beschikking hebt.
Ons handvest omvat ook andere kanalen voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder
in de winkel of aan de telefoon wanneer u contact opneemt met onze klantenservice.
Elke oplossing of dienst die uw persoonlijke gegevens verwerkt, kan in zijn eigen voorwaarden en bepalingen
van gebruik, om aanvullende vertrouwelijkheidsregels te hebben voor dit handvest.

GEGEVENSBESCHERMING

De bescherming van uw persoonlijke gegevens heeft betrekking op ons

Bedankt voor het bezoeken van onze website. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en streven er voortdurend naar om niet alleen een volledig online aanbod aan te bieden, maar ook om uw recht te waarborgen om vrij te kiezen of uw persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt,


Welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden? Systeemtoegangs- en beschermingsgegevens

Het systeem slaat de volgende toegangsgegevens op als bestand wanneer u onze website bezoekt:

de website van waaruit u onze site bezoekt

uw IP-adres

de datum en tijd van uw bezoek

uw verzoek

de antwoordcode http

de hoeveelheid overgedragen gegevens

de browser en het gebruikte besturingssysteem

Deze informatie wordt alleen opgeslagen met het doel onze systemen te beschermen, zodat mogelijke aanvallen kunnen worden vastgesteld.

We hebben niet de mogelijkheid om deze gegevens aan een bepaalde persoon te koppelen en overschrijden geen andere gegevensbronnen.

Deze informatie wordt gebruikt voor onze doeleinden en gedeeltelijk voor de behoeften van derden.

Privacybeleid

U kunt ons uw persoonlijke gegevens spontaan meedelen

LWanneer u contact met ons opneemt via certaines rubrieken of per telefoon en als onderdeel van deze behandelingen, kunnen uw verzamelde gegevens als volgt zijn:

Uw voornaam, achternaam, adres, e-mail, telefoon
Uw factuur- en / of afleveradres
Uw financiële gegevens (bijv. Uw creditcardnummer)
- IP / Mac-adres;
- cookies cookies;
- Verbindings- en navigatiegegevens;
- De geschiedenis van uw aankopen van producten en diensten;
- Andere informatie die u ons wilt meedelen.


in deze
ome cas, van informatie over u moet voor u ingevuld worden om toegang tot de dienst te krijgen.

Informatie die verplicht is, wordt op de site aangegeven met een *.

Houd er rekening mee dat sommige gegevens automatisch worden verzameld vanwege uw acties op de site.

Deze gegevens worden opgeslagen voor Voor de volgende doeleinden worden uw gegevens verwerkt als onderdeel van een uitvoering van het contract dat u verbindt WISENET :
- de aankoop in de winkel;
- Online aankoop;
- Boodschappenlijst;
- levering;
- facturering;
- Contact met het klantenservicecentrum (om uw verzoeken te beantwoorden)
- En andere diensten en voordelen die
WISENET zal tot uw beschikking stellen.

stuur je onze nieuwsbrief, als je je erop abonneert.

om uw mogelijke verzoeken te behandelen (levering van bestellingen, registratie van garantie, SAV ...)

om contact met u op te nemen volgens uw stappen op onze site.

Voor de volgende doeleinden zijn uw gegevens noodzakelijk voor de legitieme belangen van WISENET:
- Statistische analyses
- Om mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van onze bezoekers en onze producten of diensten te voorkomen en te detecteren
- Om fraude of andere onwettige acties te voorkomen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
- De updates van onze site

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld tijdens een aankoop of een dienst, bijvoorbeeld via formulieren die u moet invullen of automatisch.

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor managementdoeleinden en voor direct marketing-activiteiten die door het bedrijf worden geïnitieerd. WISENET.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken dat tijdens hun verzameling wordt nagestreefd. Ze zullen dan worden gearchiveerd met beperkte toegang voor een extra duur in verband met het voorschrift en wettelijke bewaartermijnen voor strikt beperkte redenen die door de wet zijn toegestaan.

ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS


Als je het niet kunt vertrouwen
WISENETje gaat hier niet winkelen.

Daarom WISENET publiceert uw persoonlijke gegevens niet aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden.

Soms gebruiken we de diensten van andere bedrijven om u nog beter van dienst te zijn.

Een deel van uw informatie wordt doorgegeven aan WISENET of aan onderaannemers voor de uitvoering van uw diensten, maar altijd met administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om hen te beschermen tegen openbaarmaking, gebruik, wijziging en vernietiging die onwettig zijn door derden.

We doen er alles aan om geschikte beveiligingsmaatregelen te treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen elk voorzienbaar gevaar.


Dat zijn cookies en waar zijn ze voor?

Om een ​​optimaal gebruik van onze website mogelijk te maken, gebruiken wij cookies om onze aanbiedingen weer te geven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.
Ze worden automatisch op uw computer geïnstalleerd, zonder dat wij u om toestemming kunnen vragen. Andere cookies worden alleen geregistreerd als u uw toestemming geeft.

U kunt uw browser zodanig configureren dat cookies niet op uw computer worden opgeslagen of eerder opgeslagen cookies verwijderen. Om hier achter te komen, doorzoekt u de helpfunctie van uw browser.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

In het kader van de verwerking van uw verzoeken en het gebruik van onze diensten, vertrouwen wij gedeeltelijk op serviceproviders, aan wie wij uitsluitend de gegevens doorgeven die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun exploitatiemissies van de website. (Voorbeeld: vervoerders voor uw bestellingen).

Uw persoonlijke gegevens zullen niet het voorwerp uitmaken van enige andere externe communicatie, behalve om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen, of op verzoek van een administratie of gerechtelijke autoriteit die ze nodig heeft.

Zodra we niet langer de gegevens nodig hebben die werden gebruikt voor het doel waarvoor deze werd verzameld, verwijderen we deze uit onze systemen, zolang de gegevens niet onderworpen zijn aan wettelijke bewaarplicht (13 maanden).

HET BEHEER VAN UW PERSOONSGEGEVENS, qwat zijn jouw rechten?

• Thuis WISENETu bent de meester van uw persoonlijke gegevens

Wanneer u persoonlijke informatie verstrekt aan WISENETals onderdeel van het maken van een gebruikers- of klantenaccount hebt u toegang tot uw gegevens en kunt u deze op elk gewenst moment bijwerken, wijzigen of verwijderen.

• Uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw gegevens

Overeenkomstig wet nr 78-17 6 van januari 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd bij de Europese Verordening 2016 / 679 van 27 2016 april over de bescherming van persoonsgegevens, heb je meer rechten voor het beheer van uw gegevens.

Het recht op toegang
Je kunt het vragen WISENET om bevestiging te verkrijgen dat persoonlijke gegevens over u al dan niet door ons worden verwerkt. Als dat het geval is, kunt u een kopie aanvragen.

Het recht op rectificatie
Het recht om te vragen WISENET het wijzigen van uw onjuiste informatie in de database.

Het recht om te wissen
Dat wil je WISENET wist u uw informatie in onze databases? Het is mogelijk.

Het recht zich te verzetten tegen en toestemming te verlenen
U wilt niet in een bestand van onze databases verschijnen, u kunt het doen door een van deze rechten uit te oefenen en op elk moment.

Het recht om de behandeling te beperken
U kunt verzoeken om opschorting van een behandeling met betrekking tot het tijdstip van een audit (bijvoorbeeld: voor de uitoefening van het recht op oppositie, WISENET moet nagaan of er legitieme redenen zijn om door te gaan met de behandeling).

Het recht op overdraagbaarheid
Het is het recht om uw persoonlijke gegevens, in een gestructureerd, veelgebruikt en leesbaar formaat voor de computer, naar ons of naar een andere controller te laten verzenden, waar dit technisch mogelijk is.

Het recht om richtlijnen te bepalen voor het lot van onze gegevens na de dood
Zonder een richtlijn van u, na een bepaalde periode van inactiviteit, WISENET verwijder uw gegevens. Niettemin kunnen uw erfgenamen na uw overlijden de rechten op uw gegevens uitoefenen.

Het recht om een ​​claim in te dienen bij de CNIL
U kunt een klacht indienen als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens een inbreuk vormt op de regelgeving. Als u meer informatie wenst over uw rechten, en meer specifiek over dit recht, bezoek dan de website van de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden.


• Contact voor de uitoefening van uw rechten
WISENET wil dicht bij zijn klanten zijn. Dat is waarom we geen moeite sparen om u te helpen. Voor elke vraag met betrekking tot dit handvest of de uitoefening van uw rechten, kunt u ons in overeenstemming met de voorschriften een aanvraag sturen vergezeld van een geldig identiteitsbewijs:

Of per post naar het volgende adres:

WISENET

Protection van persoonlijke gegevens

8 Rue des frères Michelin

10600 De kapel Saint-Luc

Of per e-mail naar: contact@8streme.eu

Gegevensbeschermingsbepalingen voor het gebruik van Google Analytics Premium en Google Adwords op de interne sitet

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een websiteanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, dit zijn tekstbestanden die op de computers van gebruikers worden geplaatst om de website te helpen bij het analyseren van het gebruik van de site door zijn bezoekers. Informatie over sitegebruik die door de cookie wordt gegenereerd, wordt meestal door Google verzonden en opgeslagen op een server in de Verenigde Staten.

De anonimiseringsfunctie van het IP-adres wordt op deze site geactiveerd, zodat het IP-adres van gebruikers vooraf wordt ingekort door Google in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen van de Europese Economische Ruimte ondertekenaars van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen wordt het IP-adres volledig naar een Google-server in de Verenigde Staten verzonden voordat het wordt afgekapt. Op verzoek van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om het gebruik van de site door gebruikers te analyseren, om rapporten over de activiteit van de site samen te stellen en om de exploitant andere services te bieden gerelateerd aan het gebruik van de website en internet browsing in het algemeen. Google zal het door uw browser verzonden IP-adres als onderdeel van Google Analytics niet koppelen aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt de registratie van cookies uitschakelen door uw browser overeenkomstig in te stellen.

We informeren u echter dat het uitschakelen van deze functie u belet bepaalde functies van de website te gebruiken. U kunt ook het verzamelen en verzenden naar Google van gegevens met betrekking tot uw gebruik van de door de cookie gegenereerde site (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van dergelijke gegevens door Google voorkomen door de plug-in te downloaden en te installeren. browser toegankelijk via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. We vestigen uw aandacht op het feit dat de plug-in naDe Navigator wordt alleen gebruikt door de browser waarmee deze overeenkomt en de computer waarop deze is geïnstalleerd, en eenmaal geïnstalleerd, mag deze niet worden uitgeschakeld of verwijderd om Google Analytics uitgeschakeld te houden. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/. U kunt ook voorkomen dat gegevens worden verzameld door Google Analytics door op deze link te klikken. Een opt-out-cookie wordt op uw computer geplaatst, waardoor het verzamelen van uw gegevens tijdens het browsen op deze website wordt voorkomen.

Deze site profiteert van Google AdWords. Google gebruikt cookies om WISENET mogelijk te maken
de verspreiding van advertenties op het web op basis van uw eerdere raadplegingen op de site https://www.8streme.eu/. Om cookies uit te schakelen die door Google AdWords worden gebruikt, kunt u naar de volgende pagina gaan:
https://www.google.com/intl/fr/policies/technologies/ads/. - "Advertentiecookies beheren".

Nieuwsbrief

Doeleinden van gegevensverwerking / wettelijke basis:

Onze website biedt u de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrief. Wanneer u zich registreert, gebruiken we uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw naam voor het verzenden (indien mogelijk gepersonaliseerd) van productinformatie, evenals klanttevredenheidsonderzoeken. We slaan deze gegevens op en verwerken deze voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Met uw toestemming nemen wij uw surfgedrag op websites die gerelateerd zijn aan WISENETen nieuwsbrieven verzonden door ons en die van onze partnerbedrijven,

De beoordeling van het surfgedrag omvat met name de gedeelten van de verschillende sites en de nieuwsbrief die u raadpleegt, evenals de links waarop u klikt. In dit kader ontwikkelen we gepersonaliseerde gebruiksprofielen waaraan we uw persoon en / of uw e-mailadres toewijzen, zodat het mogelijk is om, vooral in de vorm van nieuwsbrieven, een advertentie te sturen die beter is afgestemd op uw persoonlijke interesses. en het verbeteren van reclame-aanbiedingen.

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens in het kader van het verzenden van nieuwsbrieven is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, paragraaf 1 a) RGPD.

Na het invoeren van uw e-mailadres in het registratieveld, bevat onze mailinglijst uw e-mailadres,

U kunt te allen tijde, voor de toekomst, uw toestemming met betrekking tot het versturen van de nieuwsbrief of het opstellen van gepersonaliseerde navigatieprofielen intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief op onze website. De link naar de afmeldingspagina aan het einde van elke nieuwsbrief. De intrekking induceert de verwijdering van de verzamelde gegevens met betrekking tot de gebruiker.

Ontvangers / categorieën van ontvangers :

De ontvangers van uw informatie zijn de diensten die verantwoordelijk zijn voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Houdbaarheid / criteria om de houdbaarheid te bepalen:

Als u bezwaar hebt tegen het verzenden van de nieuwsbrief, worden uw gegevens verwijderd uit de overeenkomstige e-maildistributielijsten.

Je rechten als betrokken persoon:

Volgens art. 15 §1 van de RGPD, u hebt recht op gratis toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Bovendien, als de wettelijke eisen wordt voldaan, heeft u het recht op correctie (art. 16 RGPD), het recht om te wissen (art. 17 RGPD) en een recht op een beperking van de behandeling ( 18 RGPD) van uw persoonlijke gegevens.

U hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens onder art. 20 van de RGPD.

U hebt het recht om richtlijnen te bepalen met betrekking tot het lot van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden.

Als de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming volgens art. 6 §1 a) of volgens art. 9 §2 a) van de RGPD, kunt u deze toestemming voor de toekomst op elk moment herroepen zonder dat de wettigheid van de tot dusverre uitgevoerde behandeling wordt beïnvloed.

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot de bovengenoemde gevallen, schrijft of e-mailt u de Correspondant Informatique et Libertés.

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming is de nationale commissie voor gegevensverwerking en -vrijheden.

Heeft u andere vragen?

Als u nog vragen heeft over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door WISENET, neem contact op met onze correspondent Informatique et Libertés (CIL).

WISENET 8 Straat van de gebroeders Michelin 10600 La Chapelle Saint-Luc (Laat uw gegevens achter als u opnieuw gecontacteerd wilt worden).