Juridisch voorbehoud

Juridisch voorbehoud

Woordenlijst:

- Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt met de sites www.8streme.eu .
- Persoonlijke informatie: betekent "iedere informatie betreffende een persoon geïdentificeerd, of die kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de hand van een identificatienummer of van een of meer elementen die specifiek voor zijn" (artikel 2 of Law 78-17 van 6 januari 1978).

Intervenants:

Onder Artikel 6 van 2004 Juni 575 Wet 21-2004 Nr. Voor vertrouwen in de digitale economie, zijn sitegebruikers opgegeven www.8streme.eu de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de uitvoering en monitoring:
De eigenaar en / of uitgever is een rechtspersoon.
Eigenaar en / of uitgever van de website: WISENET Sarl
Status: SARL met het kapitaal van 100 000.00 €
RCS van Troyes: 479 969 495
BTW: FR48479969495
Uitgeveradres: 8 rue des Frères Michelin ,, 10600 La Chapelle St Luc, Frankrijk
Verantwoorde post publicatie: contact@8streme.eu
Webmaster: contact@8streme.eu
Gastheer: OVH
Hostadres: OVH - 140, Quai du Sartel - 59100 - Roubaix - FRANKRIJK
Telefoon voor hosting: 1007

Persoonlijke informatie verzameld:

In Frankrijk is het persoonlijke informatie beschermd door de wet, waaronder No. 78-87 6 vanaf januari 1978, Wet nr 2004-801 6 augustus 2004, 226-16 artikel van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn 95 / 46 / EC van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995.

Naar aanleiding van het gebruik van de sites www.8streme.eu, inclusief de volgende persoonlijke informatie:
- de internetadres-URL van de links waardoor de gebruiker toegang heeft gekregen tot de sites www.8streme.eu .
- de toegangsprovider van de Gebruiker;
- Het internetprotocol (IP) -adres van de gebruiker.

In elk geval WISENET Sarl verzamelt persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker (naam, e-mailadres, telefoonnummer) uitsluitend voor het doel van de diensten aangeboden door de sites www.8streme.eu . De gebruiker verschaft deze persoonlijke informatie met volledige kennis van de feiten, vooral wanneer deze zelf naar hun inbreng gaat.
Het wordt dan gespecificeerd aan de gebruiker van de sites www.8streme.eu de verplichte aard of anderszins van de Persoonlijke Informatie die het zou moeten verstrekken.

De gebruiker die zijn identiteit rechtvaardigt, heeft de mogelijkheid om een ​​aanvraag in te dienen bij WISENET Sarl, naar het e-mailadres contact@8streme.eu :
- de verificatie van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die door WISENET Sarl of voor haar rekening;
- de informatie met betrekking tot het doel van verwerking van deze gegevens;
- de informatie met betrekking tot de identiteit en geografische hechtheid van de ontvangers van deze gegevens;
- de mededeling van een gratis afgeleverd exemplaar van deze gegevens, voor zover een dergelijk verzoek niet onrechtmatig is, met name door het repetitieve en onevenredige karakter ervan.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de sites www.8streme.eu is:
- verzameld zonder medeweten van de Gebruiker;
- gepubliceerd zonder medeweten van de Gebruiker;
- uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht aan enige ondersteuning aan derden. Alleen de aanname van verlossing WISENET Sarl en zijn rechten zouden de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om de gegevens op te slaan en te wijzigen ten opzichte van de gebruikerssites www.8streme.eu.

Voor de rest WISENET Sarl is gemachtigd om studies en statistische analyses uit te voeren naar het gebruik en de typologie van de Gebruikers van de sites www.8streme.eu, onder voorbehoud van bevestiging van de anonimiteit van de laatste.

Correctie van verzamelde persoonlijke informatie

Op grond van artikel 40 van wet nr 78-17 6 vanaf januari 1978, de gebruiker heeft het recht om persoonlijke gegevens verzameld over wijzigen. Hiervoor verzendt de gebruiker naar WISENET Sarl :
- een e-mail naar het adres contact@8streme.eu ,
- een brief naar het adres 8 Rue des Frères Michelin, 10600 La Chapelle St Luc, Frankrijk ,
door vermelding van zijn naam of bedrijfsnaam, zijn fysieke en / of elektronische coördinaten, alsmede, indien van toepassing, de referentie die hij zou hebben als lid van de sites www.8streme.eu .
De wijziging zal binnen een redelijke termijn plaatsvinden vanaf de ontvangst van het verzoek van de Gebruiker.

CNIL-verklaring:

De sites www.8streme.eu het verzamelen van persoonlijke informatie van zijn Gebruikers, is het voorwerp geweest van een voorafgaande verklaring aan de CNIL geregistreerd onder het ontvangstnummer 2164213.

cookies:

Een "Cookie" staat de identificatie van de Gebruiker toe, de personalisering van zijn raadpleging van sites www.8streme.eu en het versnellen van de lay-out van de site door een gegevensbestand op zijn computer op te slaan.
De gebruiker erkent op de hoogte te zijn van deze praktijk en autoriseert WISENET Sarl om verder te gaan.
In elk geval WISENET Sarl verbindt zich ertoe de inhoud van deze "cookies" nooit aan derden mede te delen, behalve in het geval van wettelijke vordering.
De gebruiker kan de registratie van "cookies" weigeren of zijn browser configureren om te worden gewaarschuwd voordat "cookies" worden geaccepteerd. Om dit te doen, zal de gebruiker doorgaan naar de instelling van zijn browser vanuit het "tool" -menu voor Microsoft Internet Explorer.

Copyright:

Alle elementen van de sites www.8streme.eu, inclusief teksten, presentaties, illustraties, foto's, bomen en opmaak zijn, behalve openbare documenten en aanvullende details, het exclusieve intellectuele eigendom van WISENET Sarl of zijn partners.
Als zodanig, hun vertegenwoordiging, reproductie, het nestelen, verdeling en herverdeling, gehele of gedeeltelijke, is verboden onder de bepalingen van artikel L. 122-4 van het Wetboek van intellectuele eigendom. Elke persoon die de procedure zonder de mogelijkheid om een ​​voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthebbende te bewijzen is bestraft met de sancties voor namaak overtreding van de artikelen L. 335-2 en naar aanleiding van de Code van intellectueel eigendom.
Daarnaast is de weergave, reproductie, nesten, distributie en heruitzending, gedeeltelijk of totaal, van de database op de sites www.8streme.eu zijn verboden krachtens de bepalingen van de wet 98-536 van 1er juli 1998 met betrekking tot de wettelijke bescherming van databases.
In ieder geval moet op elke geautoriseerde kopie van alle of een deel van de inhoud van de site het copyright staan WISENET Sarl alle rechten voorbehouden.

merken:

De merken en logo's op de sites www.8streme.eu zijn gedeponeerd door WISENET Sarl, of mogelijk door een van zijn partners. Als dusdanig maakt eenieder die doorgaat naar zijn vertegenwoordigingen, reproducties, verwevenheid, diffusies en herhalingen de straffen opgelegd in artikelen L. 713-2 en navolging van de Code van Intellectuele Eigendom.

Aanvullende informatie met betrekking tot de handelsmerken en auteursrechten van de site www.piscineo.com :

Deze juridische kennisgevingen en gebruiksvoorwaarden zijn gecreëerd op de site www.mentions-legales.fr (copyright Diagnosis and Training - alle rechten voorbehouden).

Advertentieaard van de inhoud:

In elk geval WISENET Sarl informeer de Gebruiker indien nodig over het advertentieve karakter van de inhoud van de sites www.8streme.eu .

Opmerkingen en suggesties:

Het is mogelijk om opmerkingen en suggesties naar de sitemanager te sturen op het e-mailadres contact@8streme.eu .

Datum van de laatste update:

De laatste update van de wettelijke kennisgeving dateert van 10-06-2018.

De belangrijkste wetten in kwestie:

- wet nr 78-17 6 vanaf januari 1978, met inbegrip zoals gewijzigd bij wet nr 2004-801 van 6 2004 augustus met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden.
- Wet 2004-575 21 Juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie.