Juridisch voorbehoud

Juridisch voorbehoud

Woordenlijst:

- Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de sites www.8streme.eu .
- Persoonlijke informatie: verwijst naar "alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde natuurlijke persoon of die direct of indirect kan worden geïdentificeerd door verwijzing naar een identificatienummer of een of meer elementen die specifiek voor hem zijn" (artikel 2 van wet nr. ° 78-17 van 6 januari 1978).

Intervenants:

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de sites geïnformeerd www.8streme.eu de identiteit van de verschillende stakeholders als onderdeel van de implementatie en monitoring:
De eigenaar en / of uitgever is een rechtspersoon.
Eigenaar en / of uitgever van de website: WISENET Sarl
Status: SARL met het kapitaal van 100 000.00 €
RCS van Troyes: 479 969 495
BTW: FR48479969495
Uitgeveradres: 8 rue des Frères Michelin ,, 10600 La Chapelle St Luc, Frankrijk
Mail de publicatiemanager: contact@8streme.eu
Webmaster: contact@8streme.eu
Gastheer: OVH
Hostadres: OVH - 140, Quai du Sartel - 59100 - Roubaix - FRANKRIJK
Telefoon voor hosting: 1007

Persoonlijke informatie verzameld:

In Frankrijk wordt persoonlijke informatie met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel 226-16 van het strafwetboek en Europese richtlijn nr. 95 / 46 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995.

Ter gelegenheid van het gebruik van de sites www.8streme.eu, inclusief de volgende persoonlijke informatie:
- het internet-URL-adres van de links waarmee de gebruiker de sites heeft bezocht www.8streme.eu .
- de toegangsprovider van de gebruiker;
- Het Internet Protocol (IP) -adres van de gebruiker.

In elk geval WISENET Sarl verzamelt alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker (naam, e-mailadres, telefoonnummer) voor de doeleinden van de diensten die door de sites worden aangeboden www.8streme.eu . De gebruiker verstrekt deze persoonlijke informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert.
Het wordt vervolgens gespecificeerd aan de sitegebruiker www.8streme.eu de verplichte aard of niet van de persoonlijke informatie die hij zou moeten verstrekken.

De Gebruiker die zijn identiteit bewijst, heeft de mogelijkheid om een ​​verzoek in te dienen bij WISENET Sarl, naar het e-mailadres contact@8streme.eu :
- de verificatie van hem betreffende persoonsgegevens die zijn verzameld door WISENET Sarl of voor haar rekening;
- informatie met betrekking tot de doeleinden van de verwerking van deze gegevens;
- informatie met betrekking tot de identiteit en geografische locatie van de ontvangers van deze gegevens;
- de gratis verstrekking van een kopie van deze gegevens, voor zover een dergelijk verzoek geen misbruik oplevert, met name door het repetitieve en onevenredige karakter ervan.

Geen persoonlijke informatie van de sitegebruiker www.8streme.eu is:
- verzameld zonder medeweten van de gebruiker;
- gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker;
- uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de terugkoop van WISENET Sarl en zijn rechten zouden de overdracht van dergelijke informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen ten opzichte van de sitegebruiker. www.8streme.eu.

Voor de rest WISENET Sarl is bevoegd om statistische studies en analyses uit te voeren over het gebruik en type gebruikers van de sites www.8streme.eu, onder voorbehoud van bevestiging van de anonimiteit van de laatste.

Correctie van verzamelde persoonlijke informatie

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 40 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, heeft de gebruiker het recht om de persoonlijke gegevens die over hem worden verzameld te wijzigen. Om dit te doen, stuurt de gebruiker naar WISENET Sarl :
- een e-mail naar het adres contact@8streme.eu ,
- een brief aan het adres 8 Rue des Frères Michelin, 10600 La Chapelle St Luc, Frankrijk ,
door vermelding van zijn naam of bedrijfsnaam, zijn fysieke en / of elektronische coördinaten, alsmede, indien van toepassing, de referentie die hij zou hebben als lid van de sites www.8streme.eu .
De wijziging zal worden aangebracht binnen een redelijke termijn na ontvangst van het verzoek van de Gebruiker.

CNIL-verklaring:

De sites www.8streme.eu het verzamelen van persoonlijke informatie van zijn gebruikers, is het onderwerp geweest van een voorafgaande verklaring bij de CNIL geregistreerd onder het ontvangstnummer 2164213.

cookies:

Een "Cookie" maakt de identificatie van de gebruiker mogelijk, de personalisatie van zijn raadpleging van de sites. www.8streme.eu en het versnellen van de lay-out van de site door een gegevensbestand op zijn computer op te slaan.
De gebruiker erkent op de hoogte te zijn van deze praktijk en geeft toestemming WISENET Sarl om verder te gaan.
In elk geval WISENET Sarl verbindt zich ertoe om de inhoud van deze "Cookies" nooit aan derden mee te delen, behalve in geval van wettelijke vordering.
De gebruiker kan de registratie van "cookies" weigeren of zijn browser configureren om te worden gewaarschuwd voordat hij "cookies" accepteert. Om dit te doen, zal de gebruiker zijn browser configureren vanuit het “tool” menu voor Microsoft Internet Explorer.

Auteursrechten :

Alle elementen van de sites www.8streme.eu, inclusief teksten, presentaties, illustraties, foto's, bomen en opmaak zijn, behalve openbare documenten en aanvullende details, het exclusieve intellectuele eigendom van WISENET Sarl of zijn partners.
Als zodanig zijn hun representaties, reproducties, overlappingen, diffusies en herhalingen, gedeeltelijk of volledig, verboden in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 122-4 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Eenieder die dit doet zonder een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de houder van deze rechten te kunnen rechtvaardigen, loopt de straffen op met betrekking tot het misdrijf van namaak zoals voorzien in de artikelen L. 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.
Daarnaast is de weergave, reproductie, nesten, distributie en heruitzending, gedeeltelijk of totaal, van de database op de sites www.8streme.eu zijn verboden krachtens de bepalingen van de wet 98-536 van 1er juli 1998 met betrekking tot de wettelijke bescherming van databases.
In ieder geval moet op elke geautoriseerde kopie van alle of een deel van de inhoud van de site het copyright staan WISENET Sarl alle rechten voorbehouden.

merken:

De merken en logo's op de sites www.8streme.eu zijn gedeponeerd door WISENET Sarl, of mogelijk door een van zijn partners. Als dusdanig maakt eenieder die doorgaat naar zijn vertegenwoordigingen, reproducties, verwevenheid, diffusies en herhalingen de straffen opgelegd in artikelen L. 713-2 en navolging van de Code van Intellectuele Eigendom.

Aanvullende details met betrekking tot de handelsmerken en auteursrechten van de site www.piscineo.com :

Deze juridische mededelingen en gebruiksvoorwaarden werden gecreëerd op de site www.mentions-legales.fr (copyright Diagnose en Training - alle rechten voorbehouden).

Advertentieaard van de inhoud:

In elk geval WISENET Sarl informeert de gebruiker indien van toepassing over het advertentiekarakter van de inhoud van de sites www.8streme.eu .

Opmerkingen en suggesties:

Het is mogelijk om op het e-mailadres opmerkingen en suggesties naar de sitemanager te sturen contact@8streme.eu .

Datum van de laatste update:

De laatste update van de wettelijke kennisgeving dateert van 10-06-2018.

De belangrijkste wetten in kwestie:

- Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, in het bijzonder gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.
- Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie.