Algemene voorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op elke aankoop gedaan door een natuurlijk persoon (hierna de "KLANT") op de website www.8streme.eu (hierna de "SITE") met WISENET, SARL geregistreerd in het handels- en ondernemingsregister van Troyes onder nummer 479969495, met maatschappelijke zetel te 8 RUE DES FRERES MICHELIN, 10600 LA CHAPELLE ST LUC, Frankrijk Tel: 03.10.95.49.37, e-mail : contact@8streme.eu (hierna de "VERKOPER"). Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 10/12/2020. Deze editie annuleert en vervangt eerdere versies.

BELANGRIJK
Elke bestelling geplaatst op de Site impliceert de onvoorwaardelijke acceptatie van de KLANT van deze algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

De volgende voorwaarden hebben de volgende betekenis in deze Algemene voorwaarden:

  • "KLANT" : duidt de contractpartner van de VERKOPER aan, die garant staat voor de kwaliteit van de consument zoals gedefinieerd door de wet en de Franse jurisprudentie. Als zodanig wordt uitdrukkelijk bepaald dat de KLANT handelt buiten elke gebruikelijke of commerciële activiteit.
  • "Delivery" : verwijst naar de eerste presentatie van de PRODUCTEN besteld door de KLANT op het afleveradres aangegeven tijdens de bestelling.
  • " PRODUCTEN " : verwijst naar alle producten die beschikbaar zijn op de SITE.
  • "Grondgebied" : geeft het Metropolitan FRANCE aan (behalve DOM / TOM).

ARTIKEL 2. DOEL

Deze Algemene Voorwaarden regelen de verkoop door de VERKOPER aan zijn KLANTEN van de PRODUCTEN.

De KLANT wordt duidelijk geïnformeerd en erkent dat de SITE gericht is op consumenten en dat professionals contact moeten opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER om te kunnen profiteren van afzonderlijke contractuele voorwaarden

ARTIKEL 3. AANVAARDING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

De KLANT gaat ermee akkoord deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen en te accepteren, alvorens over te gaan tot betaling van een bestelling van PRODUCTEN die op de SITE is gepasseerd.

Deze algemene voorwaarden staan ​​onderaan op elke pagina van de SITE door middel van een link en moeten worden geraadpleegd voordat de bestelling wordt geplaatst. De KLANT wordt verzocht de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen, te downloaden, af te drukken en een kopie te bewaren.

De VERKOPER adviseert de KLANT de Algemene Voorwaarden bij elke nieuwe bestelling te lezen, waarbij de laatste versie van de genoemde Voorwaarden van toepassing is op elke nieuwe bestelling van PRODUCTEN.

Door op de eerste knop te klikken om de bestelling te plaatsen en vervolgens op de tweede om de bestelling te bevestigen, erkent de KLANT dat hij de Algemene Voorwaarden zonder beperking of voorwaarde heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

ARTIKEL 4. AANKOOP VAN PRODUCTEN OP DE SITE

Om een ​​PRODUCT te kunnen kopen, moet de KLANT ten minste 18 jaar oud zijn en de handelingsbekwaamheid hebben of, als het minderjarig is, de overeenstemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers kunnen rechtvaardigen.

De KLANT wordt uitgenodigd om informatie te verstrekken om deze te identificeren door het invullen van het formulier dat beschikbaar is op de SITE. Het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld voor de bestelling van de KLANT om door de VERKOPER te worden verwerkt. De KLANT kan op de SITE de status van zijn bestelling controleren. De opvolging van LEVERINGEN kan, indien nodig, worden uitgevoerd met behulp van de instrumenten voor de follow-up van de lijn van bepaalde vervoerders. De KLANT kan ook op elk gewenst moment contact opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER via e-mail, contact@8streme.eu, om informatie te verkrijgen over de status van zijn bestelling.

De informatie die de KLANT tijdens een bestelling aan de VERKOPER verstrekt, moet volledig, nauwkeurig en actueel zijn. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de KLANT te vragen om op elke gepaste manier zijn identiteit, zijn geschiktheid en de verstrekte informatie te bevestigen.

ARTIKEL 5. BESTELLINGEN

         Artikel 5.1 Productkenmerken

De VERKOPER verbindt zich ertoe de essentiële kenmerken van de PRODUCTEN te presenteren (op de informatiebladen die op de SITE beschikbaar zijn) en de verplichte informatie die de KLANT volgens de toepasselijke wetgeving moet ontvangen.

De KLANT verbindt zich ertoe deze informatie zorgvuldig te lezen alvorens een bestelling op de SITE te plaatsen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de SITE, zijn alle PRODUCTEN verkocht door de VERKOPER nieuw en in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving en de normen van toepassing in Frankrijk.

         Artikel 5.2. Bestelprocedure

Orders van PRODUCTEN worden rechtstreeks op de SITE geplaatst. Om een ​​bestelling te plaatsen, moet de KLANT de hieronder beschreven stappen volgen (houd er echter rekening mee dat, afhankelijk van de startpagina van de KLANT, de stappen enigszins kunnen verschillen).

                  5.2.1. Selectie van PRODUCTEN en aankoopopties

De KLANT moet het PRODUCT (DE PRODUCTEN) van zijn keuze selecteren door op de betreffende PRODUCT (s) te klikken en de gewenste kenmerken en hoeveelheden te kiezen. Nadat het PRODUCT is geselecteerd, wordt het PRODUCT in de mand van de KLANT geplaatst. Deze laatste kan dan zoveel producten toevoegen als hij wil.

                  5.2.2. Bestellingen

Zodra de PRODUCTEN zijn geselecteerd en in zijn winkelmandje zijn geplaatst, moet de KLANT op het winkelmandje klikken en controleren of de inhoud van zijn bestelling correct is. Als de KLANT dit nog niet heeft gedaan, zal hem worden gevraagd om zichzelf te identificeren of zich te registreren.

Zodra de klant de inhoud van de mand heeft gevalideerd en het zal worden erkend / geregistreerd, zal verschijnen om zijn aandacht een online formulier ingevuld en automatisch een samenvatting van de prijs, van toepassing zijnde belastingen en, indien van toepassing, vergoedingen levering.

De KLANT wordt uitgenodigd om de inhoud van zijn bestelling te controleren (inclusief de hoeveelheid, kenmerken en referenties van de BESTELLEN PRODUCTEN, het factuuradres, het betaalmiddel en de prijs) voordat de inhoud wordt gevalideerd.

De KLANT kan dan overgaan tot de betaling van de PRODUCTEN door de instructies op de SITE te volgen en alle nodige informatie te verstrekken voor de facturering en LEVERING van de PRODUCTEN. Voor PRODUCTEN waarvoor opties beschikbaar zijn, verschijnen deze specifieke verwijzingen wanneer de juiste opties zijn geselecteerd. De geplaatste bestellingen moeten alle informatie bevatten die nodig is voor een correcte verwerking van de bestelling.

De KLANT moet ook de gekozen bezorgmethode selecteren.

                  5.2.3. Ontvangstbevestiging

Zodra alle hierboven beschreven stappen zijn voltooid, verschijnt een pagina op de SITE om de ontvangst van de bestelling van de KLANT te bevestigen. Een kopie van de ontvangstbevestiging van de bestelling wordt automatisch per e-mail naar de OPDRACHTGEVER verzonden, op voorwaarde dat het e-mailadres dat is opgegeven via het registratieformulier correct is. .

De VERKOPER stuurt geen orderbevestiging per post of fax.

                  5.2.4. Facturering

Tijdens het bestelproces, zal de klant informatie die nodig is voor de facturering (het teken (*) geeft verplichte velden moeten worden ingevuld voor de klant de bestelling wordt verwerkt door de VERKOPER) in te voeren.

In het bijzonder moet de KLANT duidelijk alle informatie met betrekking tot de LEVERING vermelden, in het bijzonder het exacte adres van LEVERING, evenals elke mogelijke toegangscode tot het LEVERING-adres.

De KLANT moet ook de gekozen betaalmiddelen specificeren.

Noch de bestelbon die de KLANT online instelt, noch de ontvangstbevestiging van de bestelling die de VERKOPER per e-mail naar de KLANT stuurt, vormt een factuur. Ongeacht de wijze van bestelling of betaling die wordt gebruikt, de KLANT ontvangt de originele factuur bij de LEVERING van de PRODUCTEN, in de verpakking.

         5.3. Datum van de bestelling

De datum van de bestelling is de datum waarop de VERKOPER de ontvangst van de bestelling online bevestigt. De op de SITE aangegeven deadlines beginnen pas vanaf deze datum te lopen.

         5.4. Prijs

Voor alle producten KLANT vinden op de site van de prijzen in euro alle taksen inbegrepen, plus verzendkosten (afhankelijk van het gewicht van het pakket inclusief verpakking en geschenken, levering en het adres van de vervoerder of transportmodus geselecteerd).

Prijzen zijn met name de omzetbelasting (btw) die geldt op de datum van bestelling. Elke wijziging in het toepasselijke tarief kan de prijs van de PRODUCTEN beïnvloeden vanaf de datum van inwerkingtreding van het nieuwe tarief.

Het toepasselijke BTW-tarief wordt uitgedrukt als een percentage van de waarde van het verkochte PRODUCT.

De prijzen van de verkoper van de VERKOPER kunnen worden gewijzigd. Als gevolg hiervan kunnen de prijzen op de SITE veranderen. Ze kunnen ook worden gewijzigd in het geval van aanbiedingen of speciale verkopen.

De aangegeven prijzen zijn geldig, behalve grove fouten. De geldende prijs is de prijs die op de SITE staat vermeld op de datum waarop de bestelling door de KLANT is geplaatst.

         5.5. Beschikbaarheid van PRODUCTEN

De professional verbindt zich ertoe het PRODUCT op de datum of binnen de aangegeven tijd aan de KLANT te leveren, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.

Het niet beschikbaar zijn van een PRODUCT wordt in principe aangegeven op de pagina van het betreffende PRODUCT. KLANTEN kunnen ook worden geïnformeerd over het opnieuw bevoorraden van een PRODUCT door de VERKOPER.

In elk geval verbindt de VERKOPER zich ertoe om de CLIËNT onverwijld op de hoogte te stellen als het PRODUCT niet beschikbaar is, als de onbeschikbaarheid niet werd aangegeven op het moment van de bestelling.

In het geval dat een PRODUCT niet beschikbaar is, kan de VERKOPER, indien de partijen hiermee instemmen, een alternatief PRODUCT voorstellen van kwaliteits- en equivalente prijzen, aanvaard door de KLANT.

Indien de KLANT beslist om zijn bestelling van niet beschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal hij de terugbetaling van alle betaalde bedragen voor de niet-beschikbare PRODUCTEN verkrijgen uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de betaling.

ARTIKEL 6. HERROEPINGSRECHT

De voorwaarden van het herroepingsrecht zijn opgenomen in het "beleid van intrekking", een beleid dat beschikbaar is in Annexe 1 hiervan en toegankelijk via elke pagina van de SITE via een hypertekstkoppeling.

ARTIKEL 7. BETALING

         7.1. Betaalmiddelen

De KLANT kan zijn PRODUCTEN online op de SITE betalen volgens de door de VERKOPER voorgestelde methode.

De OPDRACHTGEVER garandeert de VERKOPER dat hij alle vereiste autorisaties heeft om de gekozen betaalmethode te gebruiken.

De VERKOPER neemt alle noodzakelijke maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de online verzonden gegevens te garanderen als onderdeel van de online betaling op de SITE.

Er wordt aangegeven dat alle betalingsinformatie op de SITE wordt doorgestuurd naar de bank van de SITE en niet wordt verwerkt op de SITE.

         7.2. Betaaldatum

In het geval van een enkele betaling met een creditcard wordt de rekening van de KLANT gedebiteerd voor de bestelling van PRODUCTEN die op de SITE zijn geplaatst.

In het geval van gedeeltelijke LEVERING wordt het totale bedrag ten vroegste ten laste van de rekening van de KLANT gedebiteerd wanneer het eerste pakket zal worden verzonden. Indien de KLANT beslist om de bestelling van niet beschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal de terugbetaling plaatsvinden in overeenstemming met de laatste paragraaf van artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden.

         7.3. Vertraging of weigering van betaling

Als de bank weigert een kaart of een ander betaalmiddel te debiteren, moet de KLANT contact opnemen met de klantenservice van de VERKOPER om de bestelling met een andere betaalmethode te betalen.

In het geval dat, om welke reden dan ook, oppositie, weigering of anderszins, de verzending van de geldstroom door de KLANT onmogelijk zou blijken, zou de bestelling worden geannuleerd en de verkoop automatisch worden beëindigd.

ARTIKEL 8. BEWIJS EN ARCHIVERING

Elk contract met de klant overeenkomt met een opdracht van een hoger bedrag 120 euro zal worden gearchiveerd door de verkoper voor een periode van tien (10) jaar in overeenstemming met artikel L. 213-1 van de Code.

De VERKOPER gaat ermee akkoord deze informatie te archiveren om transacties op te volgen en een kopie van het contract te produceren op verzoek van de KLANT.

In geval van betwisting heeft de VERKOPER de mogelijkheid om te bewijzen dat zijn elektronisch volgsysteem betrouwbaar is en dat hij de integriteit van de transactie garandeert.

ARTIKEL 9. EIGENDOMSOVERDRACHT

De VERKOPER blijft de eigenaar van de geleverde PRODUCTEN tot hun volledige betaling door de KLANT.

Bovenstaande bepalingen vormen geen beletsel voor de overdracht aan de klant op het moment van ontvangst door hem of een andere persoon dan de vervoerder, het risico van verlies of beschadiging van producten die onder reserve hem aangewezen derde eigendom, evenals het risico van schade die zij kunnen veroorzaken.

ARTIKEL 10. LEVERING

De leveringsvoorwaarden van de PRODUCTEN staan ​​vermeld in het "leveringsbeleid" waarnaar wordt verwezen in Annexe 2 hiervan.

ARTIKEL 11. VERPAKKING

De PRODUCTEN worden verpakt in overeenstemming met de geldende transportnormen, om een ​​maximale bescherming van de PRODUCTEN tijdens de LEVERING te garanderen. KLANTEN verbinden zich ertoe dezelfde normen te respecteren bij het retourneren van PRODUCTEN onder de voorwaarden uiteengezet in Bijlage 1 - mPolitique de rétractation.

ARTIKEL 12. GARANTIES

Buiten de commerciële garandeert dat de verkoper zou kunnen sommige producten voor te stellen, elke klant profiteert van garanties "legale" voor alle producten, die hieronder worden beschreven, in overeenstemming met artikel L.111-1 van het Wetboek van verbruik

Artikel 12.1. Compliance garantie

Artikel L. 217-4 van de consumentenwet : “De verkoper levert goederen conform het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat bestaat op het moment van levering. Het reageert ook op elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, montage-instructies of installatie wanneer dit hem door het contract is opgelegd of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd ”.

Artikel L.217-5 van de consumentencode : "Het goed is in overeenstemming met de overeenkomst: 1 ° Als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een vergelijkbaar goed wordt verwacht en, indien van toepassing: - als het overeenkomt met de beschrijving van de verkoper en de kwaliteiten heeft die deze wordt als monster of model aan de koper aangeboden; - of het de kwaliteiten heeft die een koper legitiem mag verwachten gezien de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering; 2 ° Of als het de kenmerken heeft die in onderlinge overeenstemming tussen de partijen zijn bepaald of geschikt is voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gevraagd, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en die deze heeft aanvaard ”.

De VERKOPER reageert waarschijnlijk op bestaande conformiteitsverklaringen tijdens de levering en het gebrek aan overeenstemming als gevolg van de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer deze aan hem is in rekening gebracht of is uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid.

De actie die resulteert uit het gebrek aan overeenstemming wordt door twee (2) jaar vanaf de levering van het PRODUCT voorgeschreven (Artikel L.217-12 van de consumentenwet)

In geval van gebrek aan overeenstemming kan de KLANT naar eigen keuze de vervanging of reparatie van het PRODUCT vragen. Echter, indien de kosten van het kiezen van de KLANT is kennelijk onevenredig is aan de andere haalbare optie, gezien de waarde van het product of het belang van het defect, de verkoper kan de terugbetaling te maken, zonder de gekozen optie door de klant.

In het geval dat een vervanging of reparatie niet mogelijk is, zal de verkoper terug te betalen de prijs van het product binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het geretourneerde product in ruil voor het terugsturen van het product door de klant op het volgende adres WISENET, 8 RUE DES FRERES MICHELIN, 10600 LA CHAPELLE ST LUC.

Ten slotte wordt de KLANT aangeboden aan het bestaan ​​van het gebrek aan conformiteit van het product te bewijzen tijdens de vierentwintig (24) maanden na de uitgifte van het product, met uitzondering van gebruikte goederen waarvoor deze periode van zes ( 6) maanden. (Artikel L. 217-7 van de consumentenwet).

Er wordt gespecificeerd dat de huidige wettelijke garantie van overeenstemming van toepassing is onafhankelijk van de commerciële garantie die, indien nodig, op de PRODUCTEN wordt verleend.

Artikel 12.2. Garantie van verborgen gebreken


De VERKOPER is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte PRODUCT die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bedoeld is, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de KLANT het niet zou hebben verworven of zou hebben gegeven. dan een lagere prijs, als hij ze had gekend. (Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek)

Deze garantie kan de klant kan het bestaan ​​van een verborgen gebrek te kiezen tussen terugbetaling van de prijs van het product bewijzen als geretourneerd en terugbetaling van een deel van de prijs, als het product niet wordt teruggegeven.

In het geval dat een vervanging of reparatie niet mogelijk is, zal de verkoper terug te betalen de prijs van het product binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het geretourneerde product in ruil voor het terugsturen van het product door de klant op het volgende adres WISENET, 8 RUE DES FRERES MICHELIN, 10600 LA CHAPELLE ST LUC. De werking berust op verborgen gebreken moeten door de klant worden gebracht binnen twee (2) jaar na de ontdekking van het gebrek. (1er paragraaf van artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek)

ARTIKEL 13. VERANTWOORDELIJKHEID

De VERANTWOORDELIJKHEID van de VERKOPER kan in geen geval worden aangewend in geval van niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van contractuele verplichtingen die aan de KLANT kunnen worden toegerekend, inclusief de inbeslagname van zijn bestelling.

De verkoper is niet aansprakelijk worden gesteld of geacht deze te hebben geschonden voor vertraging of uitval, wanneer de oorzaak van de vertraging of het niet te wijten was aan een overmacht, zoals gedefinieerd door de jurisprudentie Franse rechtbanken en tribunalen.

Er wordt ook gespecificeerd dat de VERKOPER geen controle heeft over de websites die direct of indirect verband houden met de SITE. Daarom sluit het alle aansprakelijkheid uit voor de informatie die daarin wordt gepubliceerd. Links naar websites van derden worden uitsluitend ter informatie aangeboden en er wordt geen garantie geboden met betrekking tot de inhoud ervan.

ARTIKEL 14. OVERMACHT

De verantwoordelijkheid van de VERKOPER kan niet worden uitgevoerd als de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een van zijn verplichtingen beschreven in dit SGR voortvloeit uit een geval van absolute noodzaak.

Er is sprake van overmacht in contractuele aangelegenheden wanneer een gebeurtenis waarover de schuldenaar geen controle heeft en die redelijkerwijs niet te voorzien was op het moment van het sluiten van de overeenkomst en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen, de uitvoering van zijn verplichting verhindert. door de schuldenaar.

Als de belemmering tijdelijk is, wordt de uitvoering van de verplichting opgeschort, tenzij de daaruit voortvloeiende vertraging de beëindiging van het contract niet rechtvaardigt. Als de belemmering definitief is, wordt het contract automatisch afgewikkeld en worden de partijen vrijgesteld van hun verplichtingen onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1351 en 1351-1 van het burgerlijk wetboek.

Als zodanig kan de verantwoordelijkheid van de verkoper niet worden betrokken in het bijzonder in het geval van een aanval door hackers, niet beschikbaar zijn van materialen, benodigdheden, onderdelen, persoonlijke of andere apparatuur, onderbreking van elektronische communicatienetwerken, alsook 'bij het optreden van een gebeurtenis of omstandigheid buiten de wil van de KOPER na het sluiten van het algemene voorkomen van de uitvoering in normale omstandigheden.

Er wordt gespecificeerd dat de KLANT in een dergelijke situatie geen aanspraak kan maken op de betaling van enige schadevergoeding en geen actie tegen de VERKOPER kan ondernemen.

Ingeval van een van de bovengenoemde gebeurtenissen, zal de VERKOPER proberen de KLANT zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 15. PERSOONSGEGEVENS

De VERKOPER verzamelt persoonlijke gegevens over zijn KLANTEN op de SITE, inclusief via cookies. KLANTEN kunnen cookies uitschakelen door de instructies van hun browser te volgen.

De door de VERKOPER verzamelde gegevens worden gebruikt om bestellingen op de site te verwerken, het beheer van de rekening van de opdrachtgever, opdrachten te analyseren en indien de klant uitdrukkelijk deze optie heeft gekozen, stuur haar prospecting- brieven, nieuwsbrieven, promotionele aanbiedingen en / of informatie over speciale verkoopacties, tenzij de klant niet wenst dat dergelijke berichten te ontvangen van de verkoper.

De gegevens van de KLANT worden door VERKOPER vertrouwelijk behandeld voor de doeleinden van het contract, de uitvoering ervan en in overeenstemming met de wet.

KLANTEN kunnen zich op elk moment afmelden door naar hun account te gaan of door te klikken op de hyperlink die hiervoor wordt verstrekt onderaan elke aanbieding die per e-mail wordt ontvangen.

De gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden doorgegeven aan de serviceproviders van de VERKOPER die betrokken zijn bij het bestelproces. Voor commerciële doeleinden kan de VERKOPER de namen en contactgegevens van zijn KLANTEN overdragen aan zijn zakenpartners, op voorwaarde dat ze uitdrukkelijk hun voorafgaande toestemming hebben gegeven bij het registreren op de SITE.

De VERKOPER zal de KLANTEN specifiek vragen of zij wensen dat hun persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt. KLANTEN kunnen op elk moment van gedachten veranderen door contact op te nemen met de VERKOPER. De VERKOPER kan zijn KLANTEN ook vragen of ze commerciële verzoeken van zijn partners willen ontvangen.

Overeenkomstig wet nr 78-17 6 van januari 1978 met betrekking tot bestanden en vrijheden en Verordening (EU) 2016 / 679 het Europees Parlement en de Raad van april 27 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van richtlijn 95 / 46 / EG (Algemeen Reglement voor de bescherming van persoonsgegevens zei RGPD), de verkoper zorgt voor de uitvoering van de rechten van betrokkenen.

Er wordt aan herinnerd dat de cliënt wiens persoonsgegevens worden verwerkt heeft recht van toegang, rectificatie, bijwerken, draagbaarheid en wissen van gegevens over hem, overeenkomstig de artikelen 39 en 40 van computer recht en vrijheden gewijzigd, en de bepalingen van de artikelen 15, 16 en 17 Europese algemene verordening inzake de bescherming van personen (RGPD).

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 van de gewijzigde wet op de gegevensbescherming en de bepalingen van artikel 21 van de AVG, kan de KLANT zich ook, om legitieme redenen, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben, zonder opgaaf van redenen en zonder kosten.

De klant kan deze rechten uitoefenen door het sturen van een e-mail naar: contact@8streme.eu of het versturen van een email naar WISENET, 8 RUE DES FRERES MICHELIN, 10600 LA CHAPELLE ST LUC.

Er wordt bepaald dat de KLANT zijn identiteit moet kunnen bewijzen, hetzij door een identiteitsbewijs te scannen, hetzij door de VERKOPER een fotokopie van zijn identiteitsbewijs te sturen.

ARTIKEL 16. KLACHTEN

De VERKOPER stelt de KLANT een "Klantenteleinsteldienst" ter beschikking onder het volgende nummer: 03.10.95.49.37 (nummer niet meer). Elke schriftelijke klacht van de KLANT moet naar het volgende adres worden gestuurd: WISENET, 8 RUE DES FRERES MICHELIN, 10600 LA CHAPELLE ST LUC.

ARTIKEL 17. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle visuele en audio-elementen van de SITE, inclusief de onderliggende technologie die wordt gebruikt, zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht en / of patenten.

Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de VERKOPER. Iedereen die een website publiceert en een directe hyperlink naar de SITE wil maken, moet de toestemming van de VERKOPER schriftelijk aanvragen.

Deze toestemming van de VERKOPER wordt in geen geval definitief verleend. Deze link moet op verzoek van de VERKOPER worden verwijderd. Hypertekstkoppelingen naar de SITE met behulp van technieken zoals framing of in-line linking zijn ten strengste verboden.

Elke afbeelding of reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de site en de inhoud ervan, ongeacht welke andere wijze dan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de verkoper, is verboden en vormt een inbreuk bestraft door L.335-2 artikelen vormen en volgende en L.713-1 artikelen en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

De acceptatie van deze AV is de KLANT erkentelijk voor de intellectuele eigendomsrechten van de VERKOPER en de verplichting deze te respecteren.

ARTIKEL 18. GELDIGHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Elke wijziging van de geldende wetgeving of reglementering, of elke beslissing van een bevoegde rechtbank die een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig maakt, kan de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden. Een dergelijke wijziging of beslissing geeft de KLANT geen toestemming om de huidige Algemene Voorwaarden te negeren.

Voorwaarden die niet expliciet worden behandeld, worden geregeld door het gebruik van de detailhandelssector voor bedrijven met hoofdkantoor in Frankrijk.

Artikel 19. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die online op de SITE worden gedaan, zolang de SITE online beschikbaar is.

De Algemene Voorwaarden zijn nauwkeurig gedateerd en kunnen op elk moment door de VERKOPER worden gewijzigd en geüpdatet. De toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn die welke van kracht waren op het moment van de bestelling.

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds gekochte PRODUCTEN.

Artikel 20. JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN DE RELATIE TUSSEN DE KLANT EN DE VERKOPER WORDEN BEHEERST DOOR HET FRANSE RECHT

IN GEVAL VAN GESCHILLEN ZULLEN ALLEEN DE FRANSE RECHTBANKEN BEVOEGD ZIJN.

Echter, voorafgaand aan een beroep op de scheidsrechter of de rechter, wordt de klant uitgenodigd om contact op te nemen met de claimafdeling van de VERKOPER.

Als er geen overeenstemming wordt bereikt of de KLANT bewijst dat hij heeft eerder geprobeerd om het geschil rechtstreeks op te lossen met de verkoper een schriftelijke klacht, zal het een optionele mediation-proces worden aangeboden, uitgevoerd in een geest van loyaliteit en goede geloof met het oog op een minnelijke schikking over het optreden van een geschil met betrekking tot deze overeenkomst, met inbegrip van over de geldigheid ervan te bereiken.

Om deze bemiddeling te schakelen, kan de KLANT contact opnemen met de mediator VERKOPER: MEDICYS, waarvan de coördinaten zijn: Boulevard de Clichy 73 - 75009 PARIS en via deze link kan worden ingevoerd: https://app.medicys.fr/?proId= 90f9dc77-BCBB-40b9-a4ac-d2d0159ce70c.

De partij die het bemiddelingsproces wenst uit te voeren, moet de andere partij eerst per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte stellen van de elementen van het conflict.

Aangezien bemiddeling niet verplicht is, kan de KLANT of de VERKOPER zich op elk moment terugtrekken uit het proces.

IN HET GEVAL zou mislukken of bemiddeling is niet gepland, het geschil dat KAN LEIDEN TOT BEMIDDELING worden toegewezen aan de hierboven genoemde JURISDICTIE.

BIJLAGE 1

HERROEPINGSBELEID

Beginsel van intrekking

De KLANT heeft in principe het recht om zich terug te trekken door het PRODUCT aan de VERKOPER te retourneren of terug te zenden.

Hiervoor moet het PRODUCT zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot intrekking worden geretourneerd of geretourneerd, tenzij de VERKOPER voorstelt het PRODUCT zelf te herstellen.

Wachttijd

Op grond van artikel L.221-18 van de Code, de herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de Klant of die niet de vervoerder en is aangegeven door de KLANT een derde, fysieke bezit van de PRODUCT.

Indien cliënt meerdere producten heeft besteld via één enkel bedieningsorgaan resulteert in diverse zendingen (of bij een bestelling van een enkel product geleverd in verschillende batches), de herroepingstermijn veertien (14) dagen verstrijken de dag dat de KLANT, of een derde partij anders dan de vervoerder en aangewezen door de KLANT, fysiek het laatste PRODUCT in bezit neemt.

Als de bestelling van de KLANT beslaat diverse producten en indien de producten afzonderlijk worden geleverd, moet de herroepingstermijn veertien (14) dagen na de dag waarop de Klant of een andere persoon dan de vervoerder en de door de opdrachtgever aangewezen, fysieke bezit van derden van het laatste PRODUCT.

Kennisgeving van het herroepingsrecht

Om zijn herroepingsrecht overeenkomstig artikel L.221-21 van de Code uit te oefenen, moet de klant zijn besluit zich terug te trekken door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv brief van de kennis van post, fax of e-mail) naar: WISENET, 8 RUE DES FRERES MICHELIN, 10600 LA CHAPELLE ST LUC of contact@8streme.eu.

Hij kan ook het onderstaande formulier gebruiken:

RETRACTFORMULIER

Ter attentie van: WISENET

Telefoonnummer VERKOPER: 03.10.95.49.37
SELLER's e-mailadres *: contact@8streme.eu

Ik geef u hierbij kennis van mijn intrekking van het contract voor de verkoop van het PRODUCT hieronder:

PRODUCT referentie
Nummer van de factuur:
Nummer van de bestelling:
- Besteld op [________________] / ontvangen op [________________]
- Gebruikte betalingswijze:
- Naam van de KLANT en, indien van toepassing, de begunstigde van de bestelling:
- adres van de klant:
- Bezorgadres :

- Handtekening van de KLANT (behalve bij verzending per e-mail)

- Datum

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, moet de OPDRACHTGEVER zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Effecten van de terugtrekking

In geval van intrekking van de klant, zal de verkoper het volledige bedrag terugbetalen betaald, inclusief verzendkosten (exclusief bijkomende kosten die voortvloeien eventuele keuze door de klant van een andere wijze van bezorging dan de standaard leveringsmethode voorgesteld door de VERKOPER) zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen vanaf de dag waarop de VERKOPER het geretourneerde PRODUCT ontvangt.(Artikel L.221-24 van de consumentenwet).

De VERKOPER betaalt terug met hetzelfde betaalmiddel dat de KLANT heeft gebruikt voor de eerste transactie, tenzij de KLANT uitdrukkelijk een andere manier overeenkomt, in elk geval zal de terugbetaling geen kosten veroorzaken voor de KLANT.

De VERKOPER is niet verplicht om de extra kosten te vergoeden als de KLANT uitdrukkelijk heeft gekozen voor een duurdere bezorgmethode dan de standaard leveringsmethode voorgesteld door de VERKOPER.

De VERKOPER kan de restitutie uitstellen tot ontvangst van de goederen of totdat de KLANT het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, de datum dit is de eerste van deze feiten.

Algemene voorwaarden

De Klant zal, zonder onnodige vertraging en in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van haar besluit terug te trekken uit dit contract, de terugkeer van de woning aan: WISENET, 8 RUE DES FRERES MICHELIN, 10600 LA CHAPELLE ST LUC.

Deze deadline wordt als gerespecteerd beschouwd als de KLANT het goed retourneert vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen.

Retourkosten

De KLANT moet de directe kosten voor het terugzenden van de goederen dragen.

In het geval dat het gewicht van het PRODUCT de KLANT belet dit PRODUCT per post te retourneren, moet de KLANT de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen dragen.

Staat van het teruggegeven eigendom

Het PRODUCT moet worden geretourneerd volgens de instructies van de VERKOPER en omvat in het bijzonder alle geleverde accessoires.

De KLANT is alleen verantwoordelijk voor de waardevermindering van het goede als gevolg van andere manipulaties dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de goede werking van dit PRODUCT vast te stellen. Met andere woorden, de KLANT heeft de mogelijkheid om het PRODUCT te testen, maar zijn aansprakelijkheid kan worden opgelopen als hij doorgaat met manipulaties die niet noodzakelijk zijn.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende hypotheses:

- Levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
- Levering van goederen gemaakt volgens de specificaties van de KLANT of duidelijk gepersonaliseerd
- Levering van goederen die snel kunnen bederven of vervallen
- Levering van audio- of video-opnamen of verzegelde software waarvan de verzegeling na levering is verbroken
- Krant, tijdschrift, tijdschrift (behalve abonnementscontract)
- Verlening van accommodatiediensten anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, catering of diensten in verband met vrijetijdsbesteding, indien het aanbod voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering
- Levering van goederen die door hun aard onlosmakelijk met andere artikelen zijn vermengd
- Leveringen van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd en die na LEVERING door de KLANT zijn verbroken
- de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs werd overeengekomen bij het sluiten van het verkoopcontract, waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de VERKOPER geen invloed heeft
- Levering van digitale inhoud die niet gedematerialiseerd is geleverd als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, die tevens heeft erkend hiermee zijn herroepingsrecht te verliezen
- contracten gesloten tijdens een openbare veiling

BIJLAGE 2

LEVERINGSBELEID

Levering gebied

De aangeboden PRODUCTEN kunnen alleen op het GRONDGEBIED worden geleverd.

Het is onmogelijk om een ​​bestelling te plaatsen voor een afleveradres buiten dit GEBIED.

De PRODUCTEN worden verzonden naar het afleveradres (sen) die de KLANT tijdens het bestelproces heeft aangegeven.

Levertijd

De termijnen voor het voorbereiden van een bestelling en het voorbereiden van de factuur, voordat de PRODUCTEN in voorraad worden verzonden, worden vermeld op de SITE. Deze termijnen zijn exclusief weekends of feestdagen.

Er wordt automatisch een e-mail verzonden naar de KLANT op het moment van verzending van de PRODUCTEN, op voorwaarde dat het e-mailadres dat in het registratieformulier staat correct is.

Levertijden en kosten

Tijdens het bestelproces geeft de VERKOPER aan de KLANT de mogelijke verzendtijden en formules voor de gekochte PRODUCTEN aan.

Verzendkosten worden berekend op basis van de bezorgmethode.
Het bedrag van deze kosten zal door de OPDRACHTGEVER verschuldigd zijn bovenop de prijs van de AANGEKOCHTE PRODUCTEN.

De details van levertijden en kosten worden gedetailleerd op de SITE.

Bij gebreke van aanwijzing of overeenstemming over de datum van levering, de verkoper PRODUCT boek zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de sluiting van het contract. (Artikel L.216-1 van de consumentenwet).

Algemene leveringsvoorwaarden

Het pakket zal tegen ondertekening en op vertoon van een identiteitsbewijs aan de KLANT worden bezorgd.

Bij afwezigheid wordt een visitekaartje achtergelaten bij de KLANT, zodat hij zijn pakket kan ophalen in zijn postkantoor.

LEVERING problemen

De KLANT wordt op de hoogte gebracht van de leveringsdatum die wordt bepaald op het moment dat hij de koerier kiest, aan het einde van de online bestelprocedure, voordat hij de bestelling bevestigt.

Er wordt gespecificeerd dat de bezorging binnen dertig (30) dagen maximaal zal plaatsvinden. Anders moet de KLANT de VERKOPER verwittigen om binnen een redelijke termijn te leveren en in het geval van niet-levering binnen deze periode, kan hij de overeenkomst beëindigen.

De VERKOPER vergoedt, zonder onnodige vertraging na ontvangst van de opzeggingsbrief, de KLANT het totale betaald voor producten, belastingen en verzendkosten bedrag dat is opgenomen, met behulp van dezelfde wijze van betaling door de klant om te kopen de producten.

De VERKOPER is verantwoordelijk tot de levering van het PRODUCT aan de KLANT. Er wordt aan herinnerd dat de KLANT een periode van drie (32-dagen heeft om de vervoerder op de hoogte te stellen van de schade of gedeeltelijke verliezen die tijdens de levering zijn geconstateerd.